Marketing-as-a-Service

En virtuell marknadsfunktion. En extern marknadsavdelning som är ett alternativ till en egen marknadsavdelning eller en samling externa leverantörer som kan vara svåra att överblicka och samordna.

En effektiv och agil marknads- och kommunikationslösning med behovsbaserad tillgång till professionell kompetens, ett omfattande nätverk och resurser. Allt samordnat av en enda kontaktperson.

Paketerade lösningar för digital marknadsföring inklusive sociala medier.

Olika förmågor och kunskaper.

Allt under ett skal.