Interimskonsult

Engagerande och inkluderande interimschef inom marknadsföring eller kommunikation.

Lösningen då verksamheten står inför en utmaning, vakans eller sjukfrånvaro. En kvalificerad resurs som snabbt kommer i gång och under en kortare eller längre period tar över stafettpinnen och för den vidare.

Varför anlita en interimschef? Läs mer här!

Olika förmågor och kunskaper.

Allt under ett skal.