Copywriter

Uttryck som gör intryck. På svenska och engelska.

Inspirerande, redaktionella, målande, konceptuella, säljande och beskrivande texter som förmedlar ett budskap, en idé eller en känsla.

Texter för hemsidor, marknads och försäljningsmaterial. Intern information. Kund och personalkommunikation. Intervjuer. Kundreferenser. Pressmeddelanden.

Olika förmågor och kunskaper.

Allt under ett skal.